რეგისტრაცია

ბაღში ჩარიცხვისას იმოქმედებს 2 პრიორიტეტი: ''სოციალურად დაუცველი, რომელიც ბაღის მიმდებარედ ცხოვრობს და დედმამიშვილი, რომელიც 2019–2020 სასწავლო წლისთვის ამავე ბაღის აღსაზრდელია.'' არასწორი ინფორმაციის მითითების შემთხვევაში ბავშვი არ ჩაირიცხება!