სააგენტოში წარსადგენი საბუთების სია

1.ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი


2. მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები


3. ჯანმრთელობის ცნობა "ფორმა 100"


4. ორი ფოტოსურათი 3x4-ზე


5. არსებობის შემთხვევაში - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი

 

Image

სამუშაო საათები

ორშაბათი-პარასკევი
(9:00 – 18:00)

სააგენტოს მისამართი

გორი. 1400. სტალინის

გამზ. #16

ბავშვების მიყვანა-გამოყვანა

9:00-დან 9:30-მდე

17:00-დან 18:00-მდე

საკონტაქტო ინფორმაცია

 saagento18@gmail.com

სწრაფი კონტაქტი

სიახლის გამოწერა

გამოიწერეთ სააგენტოს სიახლეები ელ ფოტაზე და პირველი გაიგებთ მიმდინარე აქტივობების შესახებ