სიახლეები

გაცნობებთ, რომ 2019–2020 სასწავლო–სააღმზრდელო წლისთვის განმეორებითი ელექტრონული რეგისტრაცია ქალაქ გორის სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებებში გამოცხადდება 2019 წლის 03 სექტემბერს 12 საათიდან და გაგრძელდება 2019 წლის 04 სექტემბრის 24 სთ–მდე.

ელექტრონული რეგისტრაციის გავლა არ ნიშნავს, რომ ბავშვი ავტომატურად  ჩაირიცხება სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებაში.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

1.ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი


2. მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები


3. ჯანმრთელობის ცნობა "ფორმა 100"


4. ორი ფოტოსურათი 3x4-ზე


5. არსებობის შემთხვევაში - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი

ბაღში ჩარიცხვისას იმოქმედებს 2 პრიორიტეტი: ''სოციალურად დაუცველი, რომელიც ბაღის მიმდებარედ ცხოვრობს და დედმამიშვილი, რომელიც 2019–2020 სასწავლო წლისთვის ამავე ბაღის აღსაზრდელია.'' არასწორი ინფორმაციის მითითების შემთხვევაში ბავშვი არ ჩაირიცხება

მშობელთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 2019-2020 სასწავლო–სააღმზრდელო წლისთვის, გორის მუნიციპალიტეტის ბაგა–ბაღებში, აღსაზრდელთა რეგისტრაცია დაიწყება 20 ივლისს.

რეგისტრაციას გაივლის მხოლოდ ის ბავშვი, რომელიც დაბადებულია 2017 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით.

ქალაქში მდებარე ბაგა–ბაღებისთვის იმუშავებს საპილოტე პროგრამა და რეგისტრაცია მოხდება ელექტრონულად.

სწრაფი კონტაქტი

სიახლის გამოწერა

გამოიწერეთ სააგენტოს სიახლეები ელ ფოტაზე და პირველი გაიგებთ მიმდინარე აქტივობების შესახებ